Vill du kontakta oss så når du oss snabbast på vår mail:

flackfritt.uf@hotmail.com

 

Vi finns även på Facebook och Instagram:

https://www.facebook.com/flackfrittuf/?fref=tshttps://

www.instagram.com/flackfritt_uf/